Események‎ > ‎

Hubert Tanárnő Beke Manó Díjat kapott

A 2011. évi  matematikatanárok Rátz László Vándorgyűlésén Hubert Györgyné Beke Manó Emlékdíjat kapott.
 

Az Emlékdíjat a Bolyai János Matematikai Társulat alapította, Beke Manóról, a magyar matematikaoktatás egyik mesteréről és úttörőjéről nevezte el, aki tankönyveivel és munkásságával is jelentősen hozzájárult a matematikai tudomány fejlesztéséhez és a matematikai ismeretek hazánkban való elterjesztéséhez.

A Díj  alapszabálya szerint hosszabb időn át végzett kiváló és eredményes matematikai nevelő-oktató munkáért és annak elterjedését segítő tevékenységért adható ki, odaítélésénél figyelembe kell venni a jelöltnek a matematika népszerűsítése érdekében végzett tevékenységét - előadások, tanfolyamok tartását, népszerűsítő könyvek írását - és egyéb hasonló célú közérdekű munkáját is.Hubert Györgyné 1969 óta tanít a budapesti Berzsenyi Dániel Gimnáziumban. A speciális matematika tagozat arculatának egyik meghatározója, alakítója, annak születése óta. Részt vett az 1969-ben beindult fizika tagozat tantervének finomításában, laborjának, szertárának, könyvtári hátterének kialakításában.

Évtizedeken keresztül mindkét tagozaton kiemelkedően színvonalas munkát végzett. 1973-ban dolgozott az MTA Matematikai Kutatóintézet felkérésére “A matematika és fizika összehangolt tanítása a speciális matematika tantervű osztályokban” elnevezésű kutatásban. 1989-ben a budapesti hatosztályos speciális matematika tagozat tantervének kialakításában is szerepet vállalt. 1988-ban az FPI vezetőképzőt kiváló eredménnyel végezte. 1975-től 1995-ig vezette a matematika munkaközösséget. 1995-től két tanéven keresztül az intézmény igazgatója volt.

Pedagógiai munkáját szorgalom, precizitás, kérlelhetetlen őszinteség és tartás jellemzi; követelő és inspiráló igényesség magával, kollégáival, tanítványaival szemben. A tanítás mellett feladatának érzi a fiatal kollégák felkarolását, támogatását. Példaértékű szakmai igényességgel végzett tanórai munkája mellett az iskolai élet számos területén említésre méltót alkotott. 8 osztály osztályfőnöke volt (főleg matematika és fizika tagozatos osztályok), ez összesen 32 év osztályfőnökség! Táborvezető tanárként évekig segítette a Nulltábor (gólyatábor) szervezését. 1985-1995-ig volt az iskola beiskolázási felelőse, ő tartotta a kapcsolatot az általános iskolákkal. Évek óta főszervezője a pályaválasztást segítő ,,Szakmák Napja” rendezvénynek. Általában naprakész bármilyen szervezési kérdésben, egyszemélyes iskolai információs központ. Évtizedek óta készíti az iskola órarendjét.

Szakmai munkáját több kitüntetéssel, díjjal ismerték el:
1980 Miniszteri dicséret
1985 Kiváló munkáért kitüntetés
2001 Graphisoft Alapítvány a Magyar Matematika Oktatásért díja
2007 Arany Katedra Emlékplakett

1973-tól több éven keresztül vezetett geometria gyakorlatot az ELTE-TTK Geometria tanszékén.
A Műszaki Könyvkiadónál több német nyelvről fordított példatárat, valamint könyvet lektorált, például Vermes Miklós Mechanika példatárát. Több évig tagja volt a matematika OKTV középbizottságának. Középszintű vizsgabizottság elnöke, 2005-től a kétszintű érettségi beindulása óta matematikából emelt szintű szóbeli bizottság elnöke és javítás vezető.

Tanítványai kiválóan szerepelnek az emelt szintű matematika érettségi vizsgákon, és több országos versenyen értek el szép eredményeket matematikából és fizikából. Többek között a matematika OKTV-n, az Arany Dániel Matematika Versenyen, az Eötvös fizika versenyen és a Kömal pontversenyeiben volt helyezettje. Az utóbbi évtizedből néhány példa:
ADMV 2000/2001 Bergmann Gábor 1. díj,
OKTV 2002/2003 Matematika III. Bergmann Gábor 16.hely,
OKTV 2008/2009 Matematika III. Fehér Judit 31. hely,
Kömal 2009/2010 B pontverseny 12. évf. Uray János 13. hely,
OKTV 2009/2010 Matematika II. Botos Csongor 25. hely

Mindig fontosnak tartotta az önképzést. 1971-től a megszűnéséig az összes speciális matematika tagozatos nyári továbbképzésen ott volt, és többször részt vett a Rátz László Vándorgyűlésen. Fáradhatatlan új eszközök megismerésében. A megszerzett tudást magától értetődő természetességgel építi be napi pedagógiai gyakorlatába. Lelkesen kísérletezik a dinamikus geometriai szoftverekkel (cabri, geogebra), ha úgy látja jónak, aktív táblán kelti életre az előző este megszerkesztett ábrákat, bár az igazi élmény szabad kézzel alkotott ábráinak születésénél jelen lenni.

A gimnázium órarendjének készítéséhez néhány éve beszerzett program használatát – az iskola egyik igazgatóhelyettesével közösen – elsajátította, ennek köszönhetően iskolakezdéskor minden kolléga nyomtatva is megkapja órarendjét, továbbá az iskola honlapjára is kikerül egy interaktív változat.

Kezdetektől fogva részt vesz az iskola Matematikai Tehetséggondozó Táborának (,,Matektábor”) szervezésében, foglalkozásainak elektronikus jegyzetét nagy gonddal készíti el. Témáit alaposan felépített, lépésről lépésre haladó feladatsorokba öntve adja át diákjainak. Interneten is  elérhető jegyzetei többek között: Kúpszeletek elemi úton, Mértani helyek, Ábrázoló geometria, Feladatok a szabályos tizennyolc-szögben.

Az iskola vezetése, kollégái, tanítványai és barátai gratulálnak Neki a Beke Manó Díj elnyeréséhez.