Felvételi‎ > ‎

2013/2014

FELVÉTELI A HAT ÉVFOLYAMOS KÉPZÉSRE 
SPECIÁLIS MATEMATIKA TAGOZATRA 
(hatodik osztályosok számára)

Hat évfolyamos gimnáziumi képzés

A Berzsenyi Dániel Gimnáziumban 1963 óta működik matematika tagozat. Több évtizedes tapasztalat és hagyományok alapján az 1993/94-es tanévben indítottuk be a hat évfolyamos speciális matematika tantervű osztályunkat. Komoly tapasztalatok és kiváló eredmények birtokában hirdetjük meg a 2014/2015-ös tanévre is speciális matematika tantervű hat évfolyamos osztályunkat. Évfolyamonként egy osztályt működtetünk, alaptantervű osztályunk tehát nincs. 

Ebbe az osztályba a kifejezetten matematika iránt érdeklődő, és e tárgyból tehetséges gyerekeket várjuk. Célunk az általános alapműveltség elsajátíttatása mellett a matematikai képességek fejlesztése, illetve az átlagosnál magasabb szintű képzés biztosítása. A magasabb óraszám matematikából azt jelenti, hogy elsősorban az összefüggések felismertetésére, az önállóság növelésére, a képességek kibontására, a tananyag bővítésére, elmélyítésére fordítunk több időt. 

A hatéves tanulmányok lehetőséget adnak arra, hogy matematikából emelt szintű érettségire is alaposan felkészítsük a tanulóinkat. Ugyanakkor a 11. osztálytól fakultációs választás alapján még egy tárgyból is mód nyílik az emelt szintű érettségire való felkészülésre. 

A magas színvonalú matematikaképzés mellett nagy súlyt kap az anyanyelvi és az idegen nyelvi képzés is. A matematikát, az informatikát és az idegen nyelveket csoportbontásban oktatjuk. 
Első idegen nyelvként ebben az osztályban angolt tanítunk. Az első idegen nyelv oktatása a 11. év végén befejeződik azzal az elvárással, hogy a tanulók többsége vagy állami nyelvvizsgát vagy előrehozott érettségit tegyen. A második idegen nyelvet a 10. osztályban indítjuk és a 12. osztály végéig tanítjuk. Második nyelvként megfelelő számú jelentkező esetén választható a német, az olasz, a francia orosz vagy a latin nyelv közül egy. A választás a tanulmányi eredmény függvénye. 

Az idei felvételiről valamilyen okból lemaradók vagy a matematikából későbben érők számára nyolcadik osztályban korlátozott számban (4-5 fő) – felvételi vizsgával - lehetőséget adunk a nyolcadikos speciális matematika tagozat munkájához való csatlakozásra. 

A felvételi eljárásról
(a hatosztályos speciális matematika osztályba) 

A speciális tantervű hatosztályos matematika osztályunkba az egységes írásbeli felvételi, az általános iskolai tanulmányi eredmények (hozott pontok) és szóbeli vizsga alapján a legjobb eredményt elérő tanulók kerülhetnek be. 

Hozott pontok

A hozott pontokat (50 pont) az ötödikes év végi és a hatodikos félévi osztályzatok összege adja. A beszámított tárgyak: magyar, matematika, egy nyelv, két természettudományos tárgy, (vagy egy természettudományos tárgy és informatika). 
 
A hatosztályos speciális matematika tagozatunkra jelentkező tanulók anyanyelvből is, és matematikából is meg kell, hogy írják az egységes írásbeli feladatsort, valamint szóbelizniük kell matematikából. Az összeredmény tekintetében azonos pontszám elérése esetén a XIII. kerületi lakosokat, illetve a szóbelin a magasabb pontszámot elérő tanulókat soroljuk előre.  

A 6. osztályosok felvételi vizsgáinak menetéről

  • A központilag szervezett egységes írásbeli felvételi vizsgára való jelentkezés határideje:  2013. december 10. (kedd) 
  • Felvételi írásbeli vizsga 6. osztályos képzésre: 2014. január 18. (szombat) 10 óra 
  • Pótló írásbeli vizsgák (azon tanulók számára, akik alapos ok miatt nem tudtak részt venni a rendes írásbeli vizsgán): 2014. január 23. (csütörtök) 14 óra 
  • Hatosztályos általános képzésre írt dolgozatok megtekintése:  2014. január 30. csütörtök) 8.00-16.00 óra közt 
A jelentkezők (felvételi eljárást megelőző vizsgákon) elért eredményeit 2014. február 6-án déltől az iskola aulájában, valamint a honlapon tesszük közzé. 

Azok a tanulók, akik az írásbelit nem Berzsenyi Dániel Gimnáziumban írják meg, a gimnáziumi felvételi jelentkezési lapjukhoz mindenképpen csatolják a vizsga eredményeit tartalmazó ’Értékelő Lap’ másolatát. 
 
A középiskolai felvételi jelentkezési lapok beérkezésének határideje: 2014. február 14. (péntek) 
 
A jelentkezési lap beadása egyben a szóbeli vizsgákra történő jelentkezés. 

Szóbeli vizsgák

A szóbeli vizsgára behívottak közzététele: 2014. február 24.
 
A szóbeli vizsgák időpontja: 2014. február 28. és 29. (csütörtök és péntek) 11 órától, valamint március 1. (szombat) reggel 8 órától előzetes beosztás alapján. 

A szóbeli vizsgákat követően az aulában, valamint a honlapon tesszük közzé a végső rangsort (ideiglenes felvételi jegyzék) legkésőbb
2014. március 12-én délig.

Ez után a győri Felvételi Központ dönt a felvételekről a rangsor és a felvételi adatlapok alapján. A jelentkezők a végső értesítést a felvételről vagy az elutasításról 2014. április 25-ig kapják meg írásban.