Hírek‎ > ‎

Dr. Ökördi Péterné Beke Manó-díjat kapott

Péter Erben, 2016. júl. 8. 13:11   [ 2016. júl. 8. 13:11 frissítve ]
Dr. Ökördi Péterné (szül: Kulcsár Katalin) 1973-ban szerezte diplomáját az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karának matematika-fizika szakán. A Berzsenyi Dániel Gimnáziumban 41 éve(!), 1975 óta dolgozik. A gimnáziumhoz diákként is kötődik, hiszen 1968-ban maga is a Berzsenyiben érettségizett speciális matematika tagozaton. Szaktárgyai közül a matematika vált a fő szakterületévé, ezen belül is elsősorban a speciális tantervű matematika osztályok tanításával foglalkozott. 1998-ban felsőfokú oktatásinformatikusi végzettséget is szerzett. Ez irányú tudását leginkább óráira való felkészülése során hasznosítja.

Dr. Ökördi Péterné kiválóan felkészült, sikeresen oktató pedagógus. Kiemelkedő szerepe volt az 1993-tól megújuló és hatosztályossá váló speciális matematika tantervű osztály kialakításában, működtetésében. A középiskolák rangsorában a Berzsenyi Dániel Gimnázium matematikából évek óta meghatározó helyen áll, nem kis mértékben az ő munkájának is köszönhetően. Szinte minden évben jutottak be tanítványai a Varga Tamás Matematikaverseny, az Arany Dániel Matematikaverseny döntőjébe, és ugyanígy nagy számban és eredményesen vettek részt az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a KÖMAL feladatmegoldó versenyeken is. Emellett diákjai szép teljesítményt nyújtottak az érettségin és felvételi vizsgákon egyaránt. Az utóbbi években már csak egy-egy osztályt tanított. Ebből az osztályból pl. tavaly négyen, idén hárman jutottak OKTV döntőbe, a négy közül ketten az első tíz helyezett között voltak. Mindkét évben volt tanítványa a KöMaL első
5 helyezettje között. Nem csak saját tanítványai körében volt fontos számára a tehetséggondozás, a versenyek. Kezdetétől fogva, 1993 óta tagja a Matematika Határok Nélkül (Mathematiques Sans Frontieres) verseny magyar szervező bizottságának. Részt vesz a verseny előkészítésében, a felügyelet lebonyolításában, a feladatsor lektorálásában, a versenyfeladatok javításában, az eredmény közzétételében, a verseny népszerűsítésében. Ő szerkesztette meg a verseny első magyar honlapját.

A gyerekekhez fűződő szoros kapcsolatát ugyanakkor nemcsak szaktanári munkája, hanem osztályfőnökként végzett tevékenysége is fémjelzi. Megszakítás nélkül, 22 éven át 5 osztály osztályfőnöke volt. Meggyőzéssel, példamutatással nevelte a rábízott gyerekeket. Munkafegyelemre, egymással való törődésre, odafigyelésre szoktatta őket, Emberséges, kötelességtudó, lelkiismeretes embert faragni belőlük – ez volt osztályfőnöki munkájának legfőbb célja. Olyan kiváló matematikusok és matematika pedagógusok kerültek ki kezei alól, mint Álmos Attila, Ratkó Éva vagy Urbancsek Tamás.

Az osztályaiba tartozó gyerekek és az ott tanító tanárok munkájának koordinálása mellett sok éven át az osztályfőnöki-munkaközösség vezetőjeként fogta össze és szervezte az osztályfőnökök tevékenységét, egészen 2003-ban történő igazgatóhelyettesi kinevezéséig. Nagy részt vállalt az iskola minőségirányítási rendszerének kialakításában is 2000 és 2003 Tíz éven át az egész gimnázium szabályos és szervezett működéséért felelt az iskolavezetés tagjaként. Mint mindent, ezen munkáját is a Berzsenyi iránti elkötelezettsége jellemezte. Tevékenységét a tanári kar minden téren nagyra értékeli. A maga elé állított magas etikai mérce a tantestületen belül értékadó, értékrendező szerepet juttat neki. Véleménye mérvadó a tantestület egésze számára. A tantestület tagjai tisztelik és becsülik őszinteségéért, példaadó munkájáért, felelősségérzetéért.

Dr. Ökördi Péternét szakmai életpályája teljes egészben a Berzsenyihez köti. Itt érettségizett, itt volt pályakezdő és itt vált érett tanárrá. Óriási szaktudását sohasem vitte ki a Berzsenyiből, sőt, szinte a tanterem falai közül sem. Tanítványain kívül csak közvetlen kollégái láthatták hatalmas szakmai tudását, hatékony pedagógiáját. Gyakran ők is csak a tanítványok eredményeiből következtethettek. Egész pályafutását a pedagógiai alázat, a gyerekekért és a tanárokért való tenni akarás, a szakmai igényesség jellemezte és jellemzi a mai napig. Generációk kerültek ki a Berzsenyi falai közül, akiknek életre szóló útmutatást adott emberségből, emberi tartásból, tudásból. Munkájának elismeréseként 2004-ben Graphisoft díjat, 2008-ban Aranykatedra Emlékplakettet kapott.

A fentiek alapján Dr. Ökördi Péterné méltó a Beke Manó-díj elnyerésére.