Alapok

Az itt található tanegységek az emelt szintű érettségi követelményeit fedik le, a tagozatos időkereteknek megfelelő bontásban.

heti 7 óra, összesen 252 óra
Halmazok 1.
Kombinatorika 1.
Gráfelmélet 1.
Számelmélet 1.
Számfogalom 1.
Algebra 1.
Függvények, analízis 1.
Geometriai szemlélet fejlesztése 1.
Geometria 1.
Geometria 2.
Geometria 3.
Geometria 4.
A modul (15 óra)
C modul (10 óra)
Verseny felkészítés

8. osztály
heti 6 óra, összesen 216 óra
Logika 1.
Gráfelmélet 2.
Számelmélet 2.
Számfogalom 2.
Algebra 2.
Függvények, analízis 2.
Valószínűségszámítás 1.
Geometria 5.
Geometria 6.
Geometria 7.
Analitikus geometria 1.
C modul (10 óra)
Verseny felkészítés
Rendszerezés (vizsgára készülés) (16 óra)
heti 7 óra, összesen 252 óra
Halmazok 2.
Kombinatorika 2.
Számelmélet 3.
Számfogalom 3.
Algebra 3.
Sorozatok, analízis 3.
Trigonometria 1.
Geometria 8.    
Geometria 9.    
Analitikus geometria 2.    
Statisztika 1.    
A/B modul (40 óra)
C modul (20 óra)
Verseny felkészítés
heti 6 óra, összesen 216 óra
Algebra 4.
Algebra 5.
Sorozatok, analízis 4.
Függvények, analízis 5.
Trigonometria 2.    
Trigonometria 3.    
Analitikus geometria 3.    
Analitikus geometria 4.    
Térgeometria 1.    
Valószínűségszámítás 2.    
A/B modul (20 óra)
C modul (10 óra)
Verseny felkészítés   
Rendszerezés (vizsgára készülés) (12 óra)
heti 6 óra, összesen 216 óra
Függvények, analízis 6.
Geometria 10.    
Analitikus geometria 4.    
Statisztika 2.    
A/B modul (60 óra)
C modul (35 óra)
Projekt előkészítése, bemutatása (10 óra)
Verseny felkészítés
heti 7 óra, összesen 224 óra
Függvények, analízis 7.
Térgeometria 2.    
A/B modul (45 óra)
C modul: (40 óra)
Rendszerezés, összefoglalás (55 óra)
Verseny felkészítés