11. osztály

Függvények, analízis 6.

Sorozatok konvergenciája. Függvényhatárérték, folytonosság. Derivált fogalma. Differenciálási szabályok. Monotonitás, szélsőérték, helyi szélsőérték, konvexitás vizsgálata az első és második deriváltfüggvénnyel. A deriválási szabályok alkalmazása teljes függvényvizsgálat szélsőértékfeladatok, szöveges feladatok megoldása is (a megfelelő analízisbeli modell megtalálása).

Geometria 10.

Kúpszeletek elemi geometriai tárgyalása. Merőleges affinitás.

Analitikus geometria 4.

Kúpszeletek egyenlete, érintői, tulajdonságai. Merőleges affinitás (alakzatok affin képének egyenlete)

Statisztika 2.

Adathalmazok jellemzése: középértékek (átlag, medián, módusz), terjedelem, átlagos abszolút eltérés, szórás. Adathalmazok egyesítésének átlaga, szórása.