Diofantikus egyenletek

B modul - [szamelm04] - 10 óra

Leírás

Diofantikus egyenletek. Pell­egyenlet. Lineáris és magasabb fokú diofantikus egyenletek megoldása. Pitagoraszi számhármasok. Fermat­-sejtés és Wiles­-tétel.

Jegyzetek


Feladatsorok


Comments