Számelméleti függvények

A modul - [szamelm02] - 15 óra

Leírás

További számelméleti függvények (d(n) függvény, szigma(n)) függvény). Tökéletes számok, Fermat-prímek, Mersenne-prímek. Prímek eloszlása.

Jegyzetek


Feladatsorok


Comments