Számítási algoritmusok

A/B modul - [algo01] - 10 óra

Leírás

Összeadás, kivonás, szorzás és maradékos osztás papíron. Gyökvonás papíron. LNKO euklideszi algoritmussal. Gyors hatványozás mod n. Prímfelbontás és prímtesztek. Egyiptomi törtek algoritmusai. Átváltás számrendszerek között.

Jegyzetek


Feladatsorok


Comments