Algoritmikus gondolkodás

Prezentáció

Tanterv javaslat (vázlat)

7-8. évfolyam

kötelező

 • alapműveletek papíron
 • permutációk, variációk és kombinációk felsorolása
 • euklideszi algoritmus
 • átváltás számrendszerek között
 • minimumkiválasztás
 • diszkrét matematikai játékok

[opcionális]

 • lineáris és bináris keresés

9-10. évfolyam

kötelező

 • invariáns és monovariáns (állapotfüggvény)
 • mohó algoritmussal megoldható feladatok
 • Gauss-elimináció
 • polinomok kiértékelése: Horner-séma
 • polinomosztás

[opcionális]

 • rendezési algoritmusok
 • rekurzió és dinamikus programozás 
 • geometriai algoritmusok
 • gráfbejárások

11-12. évfolyam

kötelező

 • determináns kiszámítása
 • minimális feszítőfa 

[opcionális]

 • Dijkstra-algoritmus
 • randomizált prímteszt
 • közelítő algoritmusok

Segédanyagok, ajánlott irodalom