okt1

Tekintsük a következő halmazokat:
A={a 100-nál nem nagyobb pozitív egész számok}
B={a 300-nál nem nagyobb, 3-al osztható pozitív egész számok}
C={a 400-nál nem nagyobb, 4-el osztható pozitív egész számok}

a) Töltse ki a táblázatot a minta alapján, majd készítsen egy halmazábrát, amibe a táblázat alapján beírja az 
52, 78, 124, 216 számokat a halmazábra megfelelő tartományába! (8 pont)
 A halmaz B halmaz C halmaz 
 114nem elemeelemenem eleme 
 52    
 78   
 124   
 216   


b) Határozza meg a három halmaz metszetének elemszámát! (3 pont)
c) Számítsa ki annak valószínűségét, hogy az A halmazból egy elemet
véletlenszerűen kiválasztva a kiválasztott szám nem eleme sem a B, sem a 
C halmaznak! (6 pont)