okt7

Adott a következő egyenletrendszer:

    (1) 2lg(y+1)=lg(x+11)
    (2) y=2x

a) Ábrázolja derékszögű koordináta-rendszerben azokat a P(x;y) pontokat,
amelyeknek koordinátái kielégítik a (2) egyenletet! (2 pont)

b) Milyen x, illetve y valós számokra értelmezhető mindkét egyenlet? (2 pont)

c) Oldja meg az egyenletrendszert a valós számpárok halmazán! (11 pont)

d) Jelölje meg az egyenletrendszer megoldáshalmazát az a) kérdéshez
használt derékszögű koordináta-rendszerben! (2 pont)