szept23

Egy függőleges tartórúdra a talajtól 4 m magasan mozgásérzékelőt szereltek, a hozzákapcsolt lámpa 140º-os nyílásszögű forgáskúpban világít függőlegesen lefelé.
a)  Készítsen vázlatrajzot az adatok feltüntetésével!  (2 pont)
b)  Milyen messze van a lámpától a legtávolabbi megvilágított pont?  (4 pont)
c)  Megvilágítja-e  az  érzékelő  lámpája  azt  a  tárgyat,  amelyik  a  talajon  a tartórúd aljától 15 m távolságra van?  (4 pont)
d)  A tartórúdon méterenként kampókat helyeztünk el, amelyekre fel tudjuk akasztani a mozgásérzékelő lámpáját. Alulról számítva hányadik kampót használjuk, ha azt akarjuk, hogy a vízszintes talajon ne világítson meg a lámpa 100 m2-nél nagyobb területet?  (7 pont)