2018.03.06.

Versenymű

A szólóhangszerre és zenekarra írt versenymű (concerto) a barokk zenéből ismert műfaj. A klasszikus stílus azonban ezt is a maga képére formálta. 3 tételes: I. tétele minden más hangszeres műfajhoz hasonlóan szonátaformát ölt; II. tétele lassú; zárótétele leggyakrabban rondó.
A műfaj jellegzetessége a zárótételben megszólaló kadencia (zárlat), amikor a szólóhangszeres bemutatja technikai tudását, virtuoziását. A zenekari kíséret nélkül megszólaló kadenciát kezdetben a szólista rögtönözte.
A zongoraverseny megteremtője Mozart. Beethoven öt zongoraversenyt, egy hegedűversenyt és egy zongorára, hegedűre és gordonkára írt hármasversenyt komponált.

A klasszikus opera

A barokk opera, az úgynevezett opera seria tovább élt a XVIII. század második felében. A kor legsikeresebb műfaja azonban az olasz eredetű opera buffa. Ehhez illett leginkább a klasszikus zenei nyelv mozgékonysága, elevensége. A barokk recitativo és ária egyoldalúságát felváltotta a komikus opera pezsgése: az áriák mellett duettek, nagyobb együttesek tették változatossá a zenei történést; természetesebb, beszédszerűbb lett a recitativo. Az igen népszerű opera buffa jeles szerzői közé tartozott Piccini, Paisiello, Cimarosa. A műfaj utolérhetetlen mestere azonban Mozart volt. Mozart színpadi és drámai érzéke, emberábrázoló készsége - zenéjének szépségén túl - olyan remekműveket hozott létre, mint a Figaro házassága, a Don Giovanni, A varázsfuvola. Beethoven egyetlen operája, a Fidelio más stílust követ: már a következő század szülötte, és a XIX. századi német opera előfutára.
Comments