Vizsgák és felmérők

Speciális matematika tagozat

8. évfolyamon második félévben egy írásbeli vizsgát kell megírnia a diákoknak. Az írásbeli az alapvető számolási és feladatmegoldási készségeket kéri számon.

10. évfolyamon második félévben szóbeli vizsgát kell tenni az első három és fél év anyagából. A szóbeli vizsga az emelt szintű érettségi szóbelijéhez hasonló, annyi különbséggel, hogy sokkal nagyobb hangsúlyt helyez az állítások, tételek bizonyítására.

10.-es évfolyam dolgozat

10. évfolyamon az A,B és D osztályok közös dolgozatot írnak. A dolgozat megírására a tanév végén kerül sor.